Foto van je hersenen

In een nepscanner kun je eerst oefenen hoe het voelt om in een soort tunnel te liggen. Ook krijg je via een koptelefoon de geluiden te horen die de MRI-scanner maakt.
In de echte MRI-scanner krijg je oordopjes in om je gehoor te beschermen. Wij zullen je vragen zo stil mogelijk te liggen terwijl de MRI-scanner afbeeldingen maakt van jouw hersenen. Je kunt met de onderzoeker praten door een microfoon. Bekijk hier hoe de MRI-scanner werkt.
 

Wat houdt meedoen in?

Dit ga je doen tijdens het onderzoek.

lees meer

Wat houdt meedoen in?Telefonisch contact
Wij nemen binnen twee weken telefonisch contact op om de intake in te plannen. Uiteraard mag je ook zelf contact met ons opnemen.

Intakegesprek
De intake bestaat uit een gesprek op de Radboud Campus. Tijdens dit gesprek lichten wij het onderzoek graag toe en is er ruimte om vragen te stellen.
Je kunt niet deelnemen aan het onderzoek als één of meerdere van de volgende criteria van toepassing zijn:

- je hebt open wonden aan het bovenlichaam;
- je hebt metaal in je bovenlichaam;
- je bent ooit aan je hersenen geopereerd;
- je hebt last van ernstige claustrofobie;
- je hebt een actief implantaat (bijvoorbeeld een pacemaker);
- je begrijpt de Nederlandse taal niet voldoende;
- je bent (mogelijk) zwanger (na je zwangerschap kun je tot circa augustus 2021 instromen in het onderzoek);
- je hebt één van de volgende diagnoses: fenomeen van Raynaud, chronisch pijnsyndroom aan schouder of arm, sclerodermie, AV-fistel of shunt, angina pectoris (pijn op de borst).

Mocht je onlangs bij een medisch specialist onder behandeling zijn geweest (of nog onder behandeling zijn), dan vragen wij je contact met ons op te nemen om te kijken of je deel kunt nemen.
Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan het onderzoek dan vul je tijdens de intake het toestemmingsformulier in. Vervolgens plannen we de afspraken voor de meetmomenten in.Meetmomenten
Deelname bestaat uit drie meetmomenten. Tussen elk meetmoment zit vier maanden. De meetmomenten bestaan uit de volgende onderdelen.

Vragenlijsten thuis – vooraf
Voorafgaande aan jouw bezoek aan de Radboud Campus sturen wij je per e-mail een aantal digitale vragenlijsten toe. Je hebt één week de tijd om deze vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan over de samenstelling van je huishouden, inkomen en leefstijl.

Metingen thuis
In de week voorafgaand aan je bezoek aan de Radboud Campus draag je elke dag verschillende activiteitenmeters. Deze meten je hartslag, hoeveel je beweegt, de duur en kwaliteit van je slaap en met welke stoffen in de lucht je in aanraking komt. Ook installeer je een app op je smartphone.
Via deze app krijg je vragen over je dagelijkse bezigheden. Ten slotte vragen wij je om jouw urine, ontlasting en speeksel op te vangen in potjes die je van ons ontvangt.

Bezoek Radboud Campus
Tijdens jouw bezoek doen we een zeer uitgebreid onderzoek. We nemen bloed, speeksel en een stukje haar af, we maken foto’s van de hersenen, we doen een lichamelijk onderzoek en we laten je verschillende computertaken doen. Ook doe je een fietstest, maken we een foto van je gezicht en maken we een echo van je hals. Tijdens één van de taken wordt een video-opname gemaakt. Elk bezoek aan de Radboud Campus duurt één werkdag.

Vragenlijsten thuis – achteraf
Na jouw bezoek aan de Radboud Campus sturen wij je per e-mail een aantal digitale vragenlijsten toe. Je hebt twee weken de tijd om deze vragenlijsten in te vullen. Je krijgt vragen over onder andere je lichamelijke en geestelijke gezondheid, werk en politiek. Tenslotte krijg je een link toegestuurd waarmee je op je computer een aantal taken uitvoert. Dit mag thuis en op een zelf gekozen moment.

Wat wordt er van je verwacht
Om het onderzoek goed te laten verlopen en voor je eigen veiligheid en welzijn, is het belangrijk dat je je aan een aantal afspraken houdt.

De afspraken zijn dat je:

 • de thuismetingen doet;
 • afspraken voor bezoeken nakomt;
 • de digitale vragenlijsten invult.

Het is belangrijk dat je contact opneemt met het onderzoeksteam:

 • als je zwanger wordt tijdens het onderzoek;
 • als je niet meer wilt meedoen aan het onderzoek;
 • als jouw contactgegevens wijzigen.
Mogelijke nadelige effecten en andere ongemakken
Alle onderzoeken brengen een verwaarloosbaar risico en minimale last met zich mee. Je krijgt op geen enkele manier stoffen toegediend. Er worden enkel metingen verricht. De onderzoeken vragen wel om een grote investering in tijd. Hieronder beschrijven wij mogelijk nadelige effecten. Wij zijn verplicht je daarover te informeren.

Mogelijke nadelige effecten en andere ongemakken van de metingen
De activiteitenmeters zitten om je pols en op je bovenbeen terwijl je dagelijkse bezigheden uitvoert in je eigen omgeving. Tijdens het slapen krijg je een band om je hoofd. Dit kan onwennig zijn. Gedurende de thuismetingen krijg je meldingen op je smartphone. Dit kan je dagelijkse bezigheden onderbreken.

Bloedafnames kunnen pijnlijk zijn of soms een bloeduitstorting geven. Er zal bij het eerste bezoek 93,5 ml, en bij het tweede en derde bezoek 87,5 ml bloed bij je worden afgenomen. Deze hoeveelheden geven bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. Voor de bloedafname moet je nuchter zijn. Dit betekent dat je op de dag van het bezoek aan de Radboud Campus niet mag ontbijten tot na de bloedafname.

De foto’s van je hersenen maken we met een MRI-scanner. Deze maakt harde geluiden tijdens het meten. De geluiden zul je, ondanks de verplichte gehoorbescherming, horen. Daarnaast kan het liggen in de MRI-scanner een onaangename ervaring zijn voor mensen die zich onprettig voelen in kleine ruimtes.

Tijdens een van de metingen wordt je verzocht je hand voor een bepaalde tijd in water van 1-4 °C te houden. Dit kan onaangenaam zijn.

De fietstest vraagt om een lichamelijke inspanning die gelijk staat aan flink doorfietsen.

Tijdens een van de computertaken krijg je een aantal keren een elektrisch schokje toegediend op je pols. Het gevoel is te vergelijken met een strakgespannen elastiekje dat van dichtbij tegen de huid losschiet.

Mogelijke voor- en nadelen
Het is belangrijk dat je de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat je besluit mee te doen. Je hebt zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek, maar jouw deelname kan wel bijdragen aan het beter begrijpen van de hersenen en het functioneren van mensen.
Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn:
 • de tijdsinvestering die deelname met zich meebrengt;
 • mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek;
 • mogelijke onverwachte bevindingen die leiden tot nieuwe inzichten in je gezondheidstoestand
 • mogelijk confronterende vragenlijsten.
Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek.
Als je besluit mee te doen, kun je je op elk moment bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Wel verzoeken wij je dit direct te melden aan het onderzoeksteam.

Einde van het onderzoek
Jouw deelname aan het onderzoek stopt als:
 • alle metingen zoals beschreven voltooid zijn;
 • je zelf kiest om te stoppen;
 • het onderzoeksteam besluit dat het beter voor je is om te stoppen.

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn.
Na het verwerken van alle gegevens informeert het onderzoeksteam je over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt na afloop van het onderzoek, vanaf de zomer van 2022. Het gaat hierbij om uitkomsten van het onderzoek in zijn geheel, niet om individuele uitkomsten.
Samengevat ziet jouw bijdrage aan de Healthy Brain Study er als volgt uit:

 

 


Waarom deelnemen?

Wat is jouw motivatie?

lees meer

Waarom deelnemen?

Deelnemers hebben verschillende motivaties om deel te nemen. Zo wil Eveline een bijdrage leveren aan de wetenschap en Jeffrey wil dat zijn kinderen later gezond en fit blijven. En Mark wil graag bijdragen aan deze studie omdat hij zich betrokken voelt bij Nijmegen.

Of je nu meedoet omdat je graag maatschappelijke vraagstukken mee wilt beantwoorden, of omdat je graag wat extra's wil verdienen? Met jouw deelname lever je een bijdrage aan het beter begrijpen van het brein. En op deze manier willen we een bijdrage leveren aan fittere, meer weerbare en gezondere mensen.

Interesse

Geïnteresseerd in de Healthy Brain Study? Meld je aan als deelnemer. aanmelden

Brochure

Verdere informatie over meedoen aan onderzoek staat in de digitale brochure ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek’

lees meer

Brochure

Verdere informatie over meedoen aan onderzoek staat in de digitale brochure ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek’

Dit onderzoek wordt gedaan door de Radboud Universiteit, het Radboudumc en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. De lokale toetsingscommissie Commissie Mensgebonden Onderzoek Radboudumc heeft dit onderzoek goedgekeurd. Deze commissie test of het onderzoek aan alle regels voldoet. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vind je in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Vergoeding

Welke onkostenvergoeding krijg je voor je deelname?

lees meer

Vergoeding

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijg je een onkostenvergoeding (exclusief reiskosten en catering) van €150,-. Daarnaast kun je extra geld verdienen afhankelijk van de keuzes die je maakt bij het uitvoeren van een aantal taken. De hoogte van dit bedrag verschilt per persoon en is maximaal €50,-. Dit wordt aan de Belastingdienst opgegeven als inkomen. Als je stopt voordat het onderzoek is afgelopen, krijg je een lagere vergoeding uitbetaald.

Daarnaast ontvang je een foto van je hersenen en krijg je meetresultaten terug na ieder bezoek aan de Radboud Campus.

Ook word je uitgenodigd voor publieksevents en kun je op een platform samen met onderzoekers van de Radboud Campus onderzoeksvragen opstellen.


Waaraan moet je voldoen?

Aan deze kenmerken moet je voldoen om mee te kunnen doen.

lees meer

Waaraan moet je voldoen?

De belangrijkste voorwaarden waar je aan moet voldoen is dat je de Nederlandse taal vaardig bent (minimaal vmbo niveau) en dat je een dertiger bent.

Mocht je 40 jaar oud worden tijdens het jaar dat wij je volgen, dan kun je helaas niet meedoen.  Als je 28 of 29 jaar oud bent, kun je je ook aanmelden, maar kun je pas vanaf 2020/2021 mee gaan doen aan het onderzoek.

Ook kom je uit de regio Nijmegen. Dit betekent dat je woonachtig bent in de gemeentes Arnhem (zuid), Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Lingewaard, Overbetuwe, Wijchen en Nijmegen. Het betreft dus grofweg het gebied tussen de Rijn, Pannerdensch Kanaal, Duitse grens, Maas en A50.

Je kunt niet deelnemen aan het onderzoek als één of meerdere van de volgende criteria op jou van toepassing zijn:

 • je hebt open wonden aan het bovenlichaam;
 • je hebt metaal in je bovenlichaam (draadje achter je tanden is geen probleem);
 • je bent ooit aan je hersenen geopereerd;
 • je hebt last van ernstige claustrofobie;
 • je hebt een actief implantaat (bijvoorbeeld een pacemaker);
 • je begrijpt de Nederlandse taal niet voldoende;
 • je bent (mogelijk) zwanger (na je zwangerschap kun je tot circa augustus 2021 instromen in het onderzoek);
 • je hebt één van de volgende diagnoses: fenomeen van Raynaud, chronisch pijnsyndroom aan schouder of arm, sclerodermie, AV-fistel of shunt, angina pectoris (pijn op de borst).

Mocht je onlangs bij een medisch specialist onder behandeling zijn geweest (of nog onder behandeling zijn), dan vragen wij je contact met ons op te nemen om te kijken of je deel kunt nemen.


Deelnemer aan het woord

Jeffrey vertelt je graag waarom hij meedoet aan de Healthy Brain Study.

lees meer

Deelnemer aan het woord

Jeffrey (35) is stratenmaker en komt uit de wijk Lindenholt. Hij doet mee aan het onderzoek omdat hij wil dat zijn kinderen later fit en gezond blijven. Bekijk zijn filmpje.

Voorbereiding op je bezoek aan de Radboud Campus

Hoe bereid je je voor op jouw bezoek aan de Radboud Campus?

lees meer

Voorbereiding op je bezoek aan de Radboud Campus

Je komt ‘s ochtends nuchter aan bij de Radboud Campus. Dit betekent dat je niets gegeten en gedronken hebt. Een glas water is wél toegestaan. Je hoeft geen ontbijt en lunch mee te nemen, daar zorgen wij voor. Ben je vegetariër? Wij horen dit graag van je, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Op de testdag moet je de activiteitenmeters, polsbandjes, speeksel, urine en ontlasting inleveren.

Tijdens de onderzoeksdag nemen we bloed bij je af. Hiervoor moeten we je mouw opstropen. Ook doe je een fitheidstest. We vragen je daarom gemakkelijke kleding aan te trekken op de dag van het onderzoek.

 


Huisarts informeren

Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het onderzoek maar wel voor jou. Als dit belangrijk is voor jouw gezondheid, dan zal je op de hoogte worden gesteld door je huisarts. Je kunt dan met de huisarts bespreken wat er gedaan moet worden. Hiervoor hebben wij de contactgegevens van je huisarts nodig. Ook hiervoor geef je toestemming.


 

Instructiefilmpjes


Intakegesprek

Zo verloopt het intakegesprek

lees verder

Intakegesprek

De intake bestaat uit een gesprek op de Radboud Campus. Tijdens dit gesprek lichten wij het onderzoek graag toe en is er ruimte om vragen te stellen. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Bekijk hier het instructiefilmpje


Beweegmeter Zo meten we je beweeggedrag

In de week voorafgaand aan je bezoek aan de Radboud Campus draag je dag en nacht een beweegmeter. Deze meet hoeveel je zit, staat, ligt en loopt. Bekijk hier hoe de beweegmeter werkt.

Slaapband

Zo werkt de slaapband

lees verder

Slaapband

In de week voorafgaand aan je bezoek aan de Radboud Campus draag je elke nacht een slaapband. Deze bepaalt de duur en kwaliteit van je slaap. Bekijk hier hoe de slaapband werkt.
 

App

Hoe werkt de app?

lees verder

App

Via je smartphone krijg je een week lang, verspreid over de dag, tien keer een melding. Wanneer je de melding opent krijg je een vragenlijst waarvan het invullen gemiddeld 1,5 minuut duurt. Hierin staan vragen over wat je op dat moment aan het doen bent, hoe je je voelt en of je met andere mensen bent. In het filmpje zie je hoe het werkt.


Dag op het lab Hoe ziet de dag op het lab eruit?

Via dit filmpje kun je zien hoe een dag op het lab er ongeveer uit ziet.

Ontlasting

Zo vang je je ontlasting op

Speeksel

Hoe neem je speeksel af?

Urine

Zo van je je urine op

Ochtend

Zo start de ochtend op de Radboud Campus

lees verder

Ochtend

Tijdens jouw bezoek doen we een zeer uitgebreid onderzoek. Je komt nuchter op de campus (geen eten en drinken, met uitzondering van een glas water of thee). We starten in de ochtend met het afnemen van bloed en het afknippen van een plukje van je haar. Daarna krijg je een ontbijt. Bekijk hier hoe de ochtend verloopt.

Vragenlijsten

Zo beantwoord je de vragen

lees verder

Vragenlijsten

Voorafgaand aan jouw bezoek aan de Radboud Campus sturen wij je per e-mail een aantal digitale vragenlijsten toe. Je hebt één week de tijd om deze vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan over de samenstelling van je huishouden, inkomen en leefstijl.

Na jouw bezoek aan de Radboud Campus sturen wij je per e-mail een aantal digitale vragenlijsten toe. Je hebt twee weken de tijd om deze vragenlijsten in te vullen. Je krijgt vragen over je lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefstijl en dagelijkse bezigheden. Ten slotte voer je op je computer of tablet een aantal taken uitvoert. Dit mag thuis en op een zelf gekozen moment.

Bekijk hier het filmpje.


Computertaken

Zo maak je computertaken

lees verder

Computertaken

In een rustige ruimte zit je aan een tafel met een computer. Je krijgt verschillende taken met instructies via de computer waarin je keuzes maakt met een toetsenbord.
Tijdens een van de computertaken krijg je een aantal keren een elektrische prikkel toegediend op je pols. De elektrische prikkels zijn erg kort, en worden door mensen die eerder aan dit soort onderzoek hebben meegedaan omschreven als vervelend, maar niet pijnlijk. In het filmje zie je hoe de taken werken.
 


Pijndrempels Zo meten we jouw pijndrempels

Tijdens deze test houd je je hand in een bak met water van 1-4 °C. Tijdens deze test maken we met een echo apparaat een video-opname van jouw halsslagader. Voor en na de test nemen we speeksel af. Ook meten we hoe je pijn waarneemt.

Fietstest

Hoe werkt de fietstest?

Foto van je hersenen

Hoe maken we een hersenfoto?

lees verder

Gehoortest

Zo werkt de gehoortest