12 april 2023

Vanaf 20 maart 2023 kun je je niet meer aanmelden voor de Healthy Brain Study. De aanmeldperiode is voorbij. We gaan door met het het testen van deelnemers tot en met december 2023. In het onderzoek worden deelnemers 9 maanden tot een jaar lang op drie verschillende momenten onder de loep genomen. Daarom starten in april de laatste nieuwe deelnemers met hun eerste meetmoment. 

Leuke feitjes:

- Er zijn 900 deelnemers geïncludeerd in de studie;

- Er zijn al ruim 480 deelnemers die de studie volledig hebben afgerond!

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn.
Na het verwerken van alle gegevens informeert het onderzoeksteam je over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt na afloop van het onderzoek, vanaf 2024. Het gaat hierbij om uitkomsten van het onderzoek in zijn geheel, niet om individuele uitkomsten.