NieuwsbriefApr22 Wat leren we van zoveel dagelijkse metingen?

19 april 2022

Mensen zijn dynamisch en ze leven en bevinden zich in (sociale) contexten die sterk kunnen wisselen van moment tot moment. Dit heeft effect op hoe we ons van moment tot moment voelen en gedragen. Maar hoe kunnen we die dagelijkse wisselingen meten? Dat doen we met een zogenaamde online dagboekstudie. Meerdere malen per dag, en meerdere dagen achter elkaar, krijgen mensen op hun mobiele telefoon een pop-up om een aantal vragen in te vullen. 


Het grote voordeel van zo’n ‘dagelijkse studie’ is dat we menselijk gedrag en gevoel realtime kunnen meten in de sociale context waarin men zich bevindt. Door de realtime metingen wordt voorkomen dat mensen vragen over het verleden moeten invullen en verkleint dus de kans op foutieve herinneringen. We vragen simpelweg: Hoe eenzaam voel je je nu? Of: Hoe energiek voel je je nu


Omdat we dit soort vragen meerdere keren per dag aan de deelnemers stellen, krijgen we zicht op een grote reeks aan meetmomenten binnen een en dezelfde persoon. Dat is interessant, want hiermee krijgen we inzicht in kleine veranderingen in stemming en gedrag gedurende de dag. Hiermee kunnen we vragen beantwoorden als: Wat is het effect van een sterk wisselende stemming over de dag op later gedrag of zelfvertrouwen? 
Het mooie van deze methode is ook dat je ‘binnen’ personen kan kijken, want een score van 4 (tienpuntschaal) is mogelijk voor persoon X een hoge score (omdat persoon X bijna altijd 1 of 2 scoort), terwijl een score van 4 voor persoon Y heel laag kan zijn (omdat persoon Y meestal een 8 of 9 scoort). Hiermee kunnen we beter betekenis toekennen aan individuele patronen van verandering in stemming binnen een dag of een week.


Met de Healthy Brain Study kunnen we bovenstaande vragen beantwoorden, maar bijvoorbeeld ook: In welke sociale contexten voelen mensen zich eenzamer (tijdens werk, als ze met vrienden zijn, als ze met het gezin thuis zijn, als ze online zijn)? Ook kan onderzocht worden hoe individuele verschillen in dagelijkse schommelingen in stemming samenhangen met stress. Kortom, een heel belangrijk onderdeel van de studie!”
 

Maaike Verhagen, Associate Professor | Behavioural Science Institute | Radboud University