Nieuwsbriefseptember23 Data uitgifte

21 september 2023

De eerste rondes voor de data uitgifte zijn geweest. Via een officiële procedure konden onderzoekers op de Radboud Campus een aanvraag indienen voor het opvragen van specifieke data van de eerste 300 complete datasets, verzameld tijdens de Healthy Brain Study.

In deze aanvraag hebben zij aangeven waarom zij de onderzoeksdata nodig hebben om verder onderzoek te gaan doen. Een officiële beoordelingscommissie heeft de aanvragen beoordeeld en wel of niet toegekend. Namens de deelnemers is er een deelnemer ambassadeur aanwezig bij deze bijeenkomsten. In de volgende nieuwsbrieven zullen we een korte samenvatting geven welke aanvragen zijn goedgekeurd en wat zij met de data gaan doen. 

Nadat de gehele dataverzameling is afgerond, vanaf 2024, volgen er meerdere aanvraag rondes. Deze zullen altijd door de officiële beoordelingscommissie worden beoordeeld. Na goedkeuring wordt de opgevraagde data uitgegeven. Dit doet het data team via beveiligde systemen.

Daarna gaan de onderzoekers aan de slag met de ontvangen data. Onderzoek doen kost veel tijd en het kan dus een tijd duren voordat er onderzoeksresultaten gepubliceerd worden.

Het onderzoeksteam informeert je over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Wanneer dit precies is hangt af van de officiële publicaties. Het gaat hierbij om uitkomsten van het onderzoek in zijn geheel, niet om individuele uitkomsten. Je individuele uitkomsten kun je bekijken in MijnDertigersbrein. Hier komt binnenkort een export functie voor beschikbaar, zodat je je resultaten kunt downloaden en opslaan. Als deze knop beschikbaar is zullen we je informeren via de nieuwsbrief.