MijnDertigersbrein

Meer inzicht in leefstijl met MijnDertigersbrein

Als deelnemer aan de Healthy Brain Study kun je een groot deel van je testresultaten inzien via de online omgeving MijnDertigersbrein!

Via een speciale button rechts boven op deze website kunnen deelnemers inloggen en hun eigen testresultaten van de drie meetmomenten inzien.

Alle deelnemers krijgen na de eerste testdag een persoonlijke brief bericht met handleiding waarin wordt uitgelegd hoe zij stap voor stap hun testresultaten kunnen inzien. Denk aan resultaten als: lichaamsbouw, beweging en voeding. Deze resultaten geven deelnemers meer inzicht in hun leefstijl.

Let op: het kan voorkomen dat er nog geen gegevens zichtbaar zijn in je MijnDertigersbrein omgeving. Niet alle meetresultaten worden tegelijk geüpload. Het kan dus voorkomen dat een deel wel zichtbaar is en een deel nog niet. Log dan een paar weken later nog een keer in, waarschijnlijk zijn je resultaten dan wel zichtbaar.

Bekijk hier het instructiefilmpje van MijnDertigersbrein.


Deelnemers aan het woord Wat is jouw motivatie?

'Deelnemen is leerzaam en het is belangrijk voor je eigen toekomst en van anderen!', aldus deelnemer Richard. Benieuwd naar de motivaties van andere deelnemers? Lees het hier! lees meer

Wat verwachten we van je?

Tijdens drie meetmomenten in het jaar doe je thuismetingen, kom je naar een testdag en vul je vragenlijsten in.

Lees verder

Wat verwachten we van je?

Deelname bestaat uit drie meetmomenten. Tussen elk meetmoment zit ongeveer vier maanden. In totaal besteed je ongeveer 50 uur in een jaar, verspreid over de drie meetmomenten.


De meetmomenten bestaan uit de volgende onderdelen:

Vragenlijsten thuis – vooraf
Voorafgaande aan jouw bezoek aan de Radboud Campus sturen wij je per e-mail een aantal digitale vragenlijsten toe. Je hebt één week de tijd om deze vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan over de samenstelling van je huishouden, inkomen en leefstijl.

Metingen thuis
In de week voorafgaand aan je bezoek aan de Radboud Campus draag je elke dag verschillende activiteitenmeters. Deze meten je hartslag, hoeveel je beweegt, de duur en kwaliteit van je slaap en met welke stoffen in de lucht je in aanraking komt. Ook installeer je een app op je smartphone.
 Via deze app krijg je vragen over je dagelijkse bezigheden. Ten slotte vragen wij je om jouw urine, ontlasting en speeksel op te vangen in potjes die je van ons ontvangt.

Bezoek Radboud Campus
Tijdens jouw bezoek doen we een zeer uitgebreid onderzoek. We nemen bloed, speeksel en een stukje haar af, we maken foto’s van de hersenen, we doen een lichamelijk onderzoek en we laten je verschillende computertaken doen. Ook doe je een fietstest, maken we een foto van je gezicht en maken we een echo van je hals. Tijdens één van de taken wordt een video-opname gemaakt. Elk bezoek aan de Radboud Campus duurt 8 uur. Het is ook mogelijk om de testdagen in het weekend in te plannen.

Vragenlijsten thuis – achteraf
Na jouw bezoek aan de Radboud Campus sturen wij je per e-mail een aantal digitale vragenlijsten toe. Je hebt twee weken de tijd om deze vragenlijsten in te vullen. Je krijgt vragen over onder andere je lichamelijke en geestelijke gezondheid, werk en politiek. Tenslotte krijg je een link toegestuurd waarmee je op je computer een aantal taken uitvoert. Dit mag thuis en op een zelf gekozen moment.

Wat wordt er van je verwacht
Om het onderzoek goed te laten verlopen en voor je eigen veiligheid en welzijn, is het belangrijk dat je je aan een aantal afspraken houdt.

 De afspraken zijn dat je:
• de thuismetingen doet;
• afspraken voor bezoeken nakomt;
• de digitale vragenlijsten invult.

 


Wat houdt meedoen in?

Je leest het in onze deelnemerinformatie.

lees meer

Wat houdt meedoen in?
Hieronder lees je wat er van jou als deelnemer wordt verwacht en wat jij van ons kunt verwachten. Je kunt het ook lezen in de Deelnemerinformatie. Vanaf 20 maart 2023 kun je je niet meer aanmelden voor ons onderzoek. Uiteraard willen we je toch hartelijk bedanken voor je interesse.

Telefonisch contact
Wij nemen binnen twee weken telefonisch contact op om de intake in te plannen. Uiteraard mag je ook zelf contact met ons opnemen. Vanaf 20 maart 2023 kun je je niet meer aanmelden voor ons onderzoek. Uiteraard willen we je toch hartelijk bedanken voor je interesse.

Intakegesprek
De intake bestaat uit een gesprek op de Radboud Campus. Tijdens dit gesprek lichten wij het onderzoek graag toe en is er ruimte om vragen te stellen. Het duurt ongeveer 45-60 minuten.
Je kunt niet deelnemen aan het onderzoek als één of meerdere van de volgende criteria van toepassing zijn:

- je hebt open wonden aan het bovenlichaam;
- je hebt metaal in je bovenlichaam;
- je bent ooit aan je hersenen geopereerd;
- je hebt last van ernstige claustrofobie;
- je hebt een actief implantaat (bijvoorbeeld een pacemaker);
- je begrijpt de Nederlandse taal niet voldoende;
- je slikt antidepressiva of ritalin;
- je bent (mogelijk) zwanger (na je zwangerschap kun je tot circa augustus 2021 instromen in het onderzoek);
- je hebt één van de volgende diagnoses: fenomeen van Raynaud, chronisch pijnsyndroom aan schouder of arm, sclerodermie, AV-fistel of shunt, angina pectoris (pijn op de borst).

Mocht je onlangs bij een medisch specialist onder behandeling zijn geweest (of nog onder behandeling zijn) of je gebruikt medicatie, dan vragen wij je contact met ons op te nemen om te kijken of je deel kunt nemen.
Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan het onderzoek dan vul je tijdens de intake het toestemmingsformulier in. Vervolgens plannen we de afspraken voor de meetmomenten in. Het is ook mogelijk om de meetmomenten in het weekend in te plannen.Meetmomenten
Deelname bestaat uit drie meetmomenten. Tussen elk meetmoment zit vier maanden. Het is ook mogelijk om de meetmomenten in het weekend in te plannen. De meetmomenten bestaan uit de volgende onderdelen.

Vragenlijsten thuis – vooraf
Voorafgaande aan jouw bezoek aan de Radboud Campus sturen wij je per e-mail een aantal digitale vragenlijsten toe. Je hebt één week de tijd om deze vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan over de samenstelling van je huishouden, inkomen en leefstijl.

Metingen thuis
In de week voorafgaand aan je bezoek aan de Radboud Campus draag je elke dag verschillende activiteitenmeters. Deze meten je hartslag, hoeveel je beweegt, de duur en kwaliteit van je slaap en met welke stoffen in de lucht je in aanraking komt. Ook installeer je een app op je smartphone.
Via deze app krijg je vragen over je dagelijkse bezigheden. Ten slotte vragen wij je om jouw urine, ontlasting en speeksel op te vangen in potjes die je van ons ontvangt.

Bezoek Radboud Campus
Tijdens jouw bezoek doen we een zeer uitgebreid onderzoek. We nemen bloed, speeksel en een stukje haar af, we maken foto’s van de hersenen, we doen een lichamelijk onderzoek en we laten je verschillende computertaken doen. Ook doe je een fietstest, maken we een foto van je gezicht en maken we een echo van je hals. Tijdens één van de taken wordt een video-opname gemaakt. Elk bezoek aan de Radboud Campus duurt 8 uur. Het is ook mogelijk om de meetmomenten in het weekend in te plannen.

Vragenlijsten thuis – achteraf
Na jouw bezoek aan de Radboud Campus sturen wij je per e-mail een aantal digitale vragenlijsten toe. Je hebt twee weken de tijd om deze vragenlijsten in te vullen. Je krijgt vragen over onder andere je lichamelijke en geestelijke gezondheid, werk en politiek. Tenslotte krijg je een link toegestuurd waarmee je op je computer een aantal taken uitvoert. Dit mag thuis en op een zelf gekozen moment.

Wat wordt er van je verwacht
Om het onderzoek goed te laten verlopen en voor je eigen veiligheid en welzijn, is het belangrijk dat je je aan een aantal afspraken houdt.

De afspraken zijn dat je:

 • de thuismetingen doet;
 • afspraken voor bezoeken nakomt;
 • de digitale vragenlijsten invult.

Het is belangrijk dat je contact opneemt met het onderzoeksteam:

 • als je zwanger wordt tijdens het onderzoek;
 • als je niet meer wilt meedoen aan het onderzoek;
 • als jouw contactgegevens wijzigen.

Mogelijke nadelige effecten en andere ongemakken
Alle onderzoeken brengen een verwaarloosbaar risico en minimale last met zich mee. Je krijgt op geen enkele manier stoffen toegediend. Er worden enkel metingen verricht. De onderzoeken vragen wel om een grote investering in tijd. Hieronder beschrijven wij mogelijk nadelige effecten. Wij zijn verplicht je daarover te informeren.

Mogelijke nadelige effecten en andere ongemakken van de metingen
De activiteitenmeters zitten om je pols en op je bovenbeen terwijl je dagelijkse bezigheden uitvoert in je eigen omgeving. Tijdens het slapen krijg je een band om je hoofd. Dit kan onwennig zijn. Gedurende dethuismetingen krijg je meldingen op je smartphone. Dit kan je dagelijkse bezigheden onderbreken. Je kunt de meldingen van de app als irritant ervaren.

Bloedafnames kunnen pijnlijk zijn of soms een bloeduitstorting geven. Er zal bij het eerste bezoek 86,5 ml, en bij het tweede en derde bezoek 80,5 ml bloed bij je worden afgenomen. Deze hoeveelheden geven bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed per keer afgenomen. Voor de bloedafname moet je nuchter zijn. Dit betekent dat je op de dag van het bezoek aan de Radboud Campus niet mag ontbijten tot na de bloedafname.

De foto’s van je hersenen maken we met een MRI-scanner. Deze maakt harde geluiden tijdens het meten. De geluiden zul je, ondanks de verplichte gehoorbescherming, horen. Daarnaast kan het liggen in de MRI-scanner een onaangename ervaring zijn voor mensen die zich onprettig voelen in kleine ruimtes.

Tijdens een van de metingen wordt je verzocht je hand voor een bepaalde tijd in water van 1-4 °C te houden. Dit kan onaangenaam zijn.

De fietstest vraagt om een lichamelijke inspanning die gelijk staat aan flink doorfietsen.

Tijdens een van de computertaken krijg je een aantal keren een elektrisch schokje toegediend op je pols. Het gevoel is te vergelijken met een strakgespannen elastiekje dat van dichtbij tegen de huid losschiet.

Mogelijke voor- en nadelen
Het is belangrijk dat je de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat je besluit mee te doen. Je hebt zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek, maar jouw deelname kan wel bijdragen aan het beter begrijpen van de hersenen en het functioneren van mensen.
Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn:

 • de tijdsinvestering die deelname met zich meebrengt;
 • mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek;
 • mogelijke onverwachte bevindingen die leiden tot nieuwe inzichten in je gezondheidstoestand
 • mogelijk confronterende vragenlijsten.

Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek.
Als je besluit mee te doen, kun je je op elk moment bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Wel verzoeken wij je dit direct te melden aan het onderzoeksteam.

Einde van het onderzoek
Jouw deelname aan het onderzoek stopt als:

 • alle metingen zoals beschreven voltooid zijn;
 • je zelf kiest om te stoppen;
 • het onderzoeksteam besluit dat het beter voor je is om te stoppen.

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn.
Na het verwerken van alle gegevens informeert het onderzoeksteam je over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt na afloop van het onderzoek, vanaf 2024. Het gaat hierbij om uitkomsten van het onderzoek in zijn geheel, niet om individuele uitkomsten.
Samengevat ziet jouw bijdrage aan de Healthy Brain Study er als volgt uit:

 

 

 


Waaraan moet je voldoen?

Aan deze kenmerken moet je voldoen om mee te kunnen doen.

lees meer

Waaraan moet je voldoen?

De belangrijkste voorwaarden waar je aan moet voldoen is dat je de Nederlandse taal vaardig bent (minimaal VMBO niveau) en dat je een dertiger bent.

Mocht je 40 jaar oud worden tijdens het jaar dat wij je volgen, dan kun je helaas niet meedoen. Als je nog geen 30 jaar bent kun je je aanmelden, maar het eerste meetmoment kan pas ingepland worden wanneer je 30 jaar bent. Vanaf 20 maart 2023 kun je je niet meer aanmelden voor ons onderzoek. Uiteraard willen we je toch hartelijk bedanken voor je interesse.

Ook kom je uit de regio Nijmegen. Dat wil zeggen, je woont of werkt in één van de volgende gemeentes: Arnhem, Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Wijchen, Overbetuwe, Druten, Land van Cuijk, Mook en Middelaar

Je kunt niet deelnemen aan het onderzoek als één of meerdere van de volgende criteria op jou van toepassing zijn:

 • je hebt open wonden aan het bovenlichaam;
 • je hebt metaal in je bovenlichaam (draadje achter je tanden is geen probleem);
 • je bent ooit aan je hersenen geopereerd;
 • je hebt last van ernstige claustrofobie;
 • je hebt een actief implantaat (bijvoorbeeld een pacemaker);
 • je begrijpt de Nederlandse taal niet voldoende;
 • je slikt antidepressiva;
 • je slikt ritalin;
 • je bent (mogelijk) zwanger (na je zwangerschap kun je tot circa maart 2023 instromen in het onderzoek); Wil je meedoen aan onderzoek tijdens je zwangerschap? Kijk dan eens op smileyonderzoek.org
 • je hebt één van de volgende diagnoses: fenomeen van Raynaud, chronisch pijnsyndroom aan schouder of arm, sclerodermie, AV-fistel of shunt, angina pectoris (pijn op de borst).

Mocht je onlangs bij een medisch specialist onder behandeling zijn geweest (of nog onder behandeling zijn) of je gebruikt medicatie, dan vragen wij je contact met ons op te nemen om te kijken of je deel kunt nemen.
Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan het onderzoek dan vul je tijdens de intake het toestemmingsformulier in. Vervolgens plannen we de afspraken voor de meetmomenten in.


MijnDertigersbrein

Meer inzicht in de manier waarop je leeft met MijnDertigersbrein.

lees meer

Voorbereiding op je bezoek aan de Radboud Campus

Hoe bereid je je voor op jouw bezoek aan de Radboud Campus?

lees meer

Voorbereiding op je bezoek aan de Radboud Campus

Je komt ‘s ochtends nuchter aan bij de Radboud Campus. Dit betekent dat je niets gegeten en gedronken hebt. Een glas water is wél toegestaan. Je hoeft geen ontbijt en lunch mee te nemen, daar zorgen wij voor. De ontbijt- en lunchpakketjes zijn standaard vegetarisch.

Op de testdag moet je de activiteitenmeters, polsbandjes, speeksel, urine en ontlasting inleveren.

Tijdens de testdag nemen we bloed bij je af. Hiervoor moeten we je mouw opstropen. Ook doe je een fitheidstest. We vragen je daarom gemakkelijke kleding aan te trekken op de dag van het onderzoek. We nemen ook een foto van je hersenen. Daarom is het het handigste om geen metaal en sieraden om te doen naar de testdag.

 Ik onderzoek mee Deel je vragen met ons!

Waarom voel je je op sommige dagen gelukkiger en efficiënter dan op andere dagen? Waarom kies je voor een broodje hamburger, en niet voor een salade? Hoe beïnvloedt wat je eet je humeur en je besluit om een nieuwe auto te kopen? Welke invloed heeft veel zitten en weinig slapen op de manier waarop je met stress omgaat? Kortom, waarom doen mensen wat ze doen? Wat heeft invloed op wat je voelt, denkt en doet? Dit zijn allemaal vragen waar de onderzoekers graag antwoord op willen krijgen. Maar nu willen we ook weten waar jij nou eigenlijk benieuwd naar bent!

Tijdens je deelname aan het onderzoek krijg je wellicht ideeën die gebruikt kunnen worden als onderzoeksvragen. Deze ideeën kun je delen op ‘Ik onderzoek mee’. Ook (niet-) deelnemers kunnen met ons meedenken! Wij zijn benieuwd naar de vragen die jij hebt. Deel je ideeën en wie weet zie jij jouw onderzoeksvraag terug als de onderzoekers met de data aan de slag gaan!

Daarnaast kun je ook ideeën van andere (niet-) deelnemers zien en aangeven in hoeverre jij deze (ook) interessant vindt, of juist niet. Op deze manier komen de ideeën niet alleen vanuit de wetenschappers, maar kun je ook zelf aangeven wat je belangrijk vindt. 

Doe mee! Neem een kijkje op ik onderzoek mee!

 


Maatschappelijk verlof

Bedrijven kunnen hun medewerkers gedeeltelijk of geheel betaald verlof verlenen om maatschappelijke activiteiten te verrichten. De Healthy Brain Study is zo'n maatschappelijke activiteit!

Lees meer

Maatschappelijk verlof

Bedrijven kunnen hun medewerkers gedeeltelijk of geheel betaald verlof verlenen om maatschappelijke activiteiten te verrichten. De Healthy Brain Study is zo'n maatschappelijke activiteit!

Wat is de Healthy Brain Study?
Hoe worden mensen gezonder en gelukkiger? Met de Healthy Brain Study van Radboud 
Universiteit, Radboudumc en Max Planck Instituut, wordt tot en met december 2023 data 
van dertigers verzameld. Door onderzoek te doen naar de verzamelde data willen we deze 
vraag beantwoorden. Maar ook allerlei onderliggende vraagstukken op het gebied van 
werk, zoals duurzame inzetbaarheid, verzuim, werk-privé balans willen we beantwoorden 
met deze unieke databron.

Wie kunnen deelnemen aan de Healthy Brain Study?
In totaal zijn we op zoek naar 1000 dertigers die mee doen aan de studie. Deze dertigers zijn woonachtig of werkzaam in de gemeentes: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Land van Cuijk, Druten, Heumen, Lingewaard, Mook & Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?
De deelnemers investeren in een jaar tijd 50 uur van hun vrije tijd in de studie. Er zijn drie meetmomenten in het jaar. Ieder meetmoment bestaat uit het dragen van activiteitenmeters tijdens hun dagelijks leven. Daarna komen ze voor een 8-urige (werk) dag naar de Radboud Campus.
Ze sluiten het meetmoment af met het beantwoorden van vragenlijsten, ook weer vanuit huis.

Wat kan ik als werkgever doen?
Om deze maatschappelijke activiteit van uw medewerker te steunen kunt u zijn/haar testdagen(en) op de Radboud Campus bijvoorbeeld doorbetalen. Op deze manier geeft u invulling aan uw MVO beleid en draagt u bij aan het bewustzijn over gezondheid bij uw medewerker.
Dit leidt tot een lager ziekteverzuim. Een aantal werkgevers die dit maatschappelijk verlof bieden zijn: Nexperia, De Boer Machines en ARN.

Verklaring voor werkgever
Als u het als werkgever prettig vindt kunnen wij een verklaring van deelname aan uw medewerker meegeven als bewijs van deelname.

Draagt u ook bij aan gezondere en gelukkige mensen?

Klik hier voor meer informatie: Vitaliteit medewerkers: Lager ziekteverzuim en hogere productiviteit.

 

 

 


Brochure

Verdere informatie over meedoen aan onderzoek staat in de digitale brochure ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek’ lees meer

Brochure

Verdere informatie over meedoen aan onderzoek staat in de digitale brochure ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek’

Dit onderzoek wordt gedaan door de Radboud Universiteit, het Radboudumc en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. De lokale toetsingscommissie Commissie Mensgebonden Onderzoek Radboudumc heeft dit onderzoek goedgekeurd. Deze commissie test of het onderzoek aan alle regels voldoet. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vind je in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.


Huisarts informeren

Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het onderzoek maar wel voor jou. Als dit belangrijk is voor jouw gezondheid, dan zal je op de hoogte worden gesteld door je huisarts. Je kunt dan met de huisarts bespreken wat er gedaan moet worden. Hiervoor hebben wij de contactgegevens van je huisarts nodig. Ook hiervoor geef je toestemming.


 


Handleiding Ik onderzoek mee

Leuk dat je geïnteresseerd bent in Ik onderzoek mee, hét platform voor burgerwetenschap. Jij kunt via https://www.ikonderzoekmee.nl/ zelf je onderzoekvragen stellen en die van anderen beoordelen. Hoe? Dat lees je in deze instructie.

Klik hier voor de instructie.